INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW
WYKONANYCH Z AGLOMARMURU

  1.  Aglomarmury są materiałem bardzo chłonnymi. Należy uważać, by na powierzchni nie zalegały żadne substancje. Mogą one pozostawić po sobie trwałe plamy. Nawet niewytarta woda spowoduje, że pojawi się nalot wapienny, a powierzchnia produktu stanie się matowa.
  1. Do codziennego czyszczenia powierzchni należy używać ciepłej wody i ewentualnie łagodnych detergentów. Czynności czyszczące należy wykonywać przy użyciu tkaniny lub miękkiej gąbki. Wypłukać dużą ilością wody, a następnie wytrzeć miękką ściereczką lub papierem kuchennym. Aby zapobiec powstawaniu przezroczystej powłoki, nie zaleca się stosowania produktów zawierających wosk. Nie należy używać mocnych detergentów ani ściereczek ściernych. Nie wolno stosować gąbek metalowych – skrobaków do garnków, proszków do szorowania, mogę one spowodować stałe rysy na powierzchni produktu.
  1. W przypadku zabrudzenia płynami (kawa, herbata, wino, olej itp.) należy zapobiec długotrwałemu działaniu tych substancji i jak najszybciej usunąć je za pomocą wody. W przypadku konieczności intensywnego czyszczenia prosimy o kontakt z naszą firmą.
  1. Dłuższe działanie agresywnych środków czyszczących może uszkodzić powierzchnię produktu. Niezwykle istotne jest używanie do czyszczenia powierzchni wyłącznie wyrobów przeznaczonych do danego rodzaju materiału.
  1. Należy unikać zabrudzenia produktu silnie działającymi środkami udrażniającymi do rur, środkami do czyszczenia toalet itp. Tego rodzaju środki czyszczące mogą zawierać substancje, które powodują nieodwracalne zmiany w strukturze i kolorze materiału. Powierzchnia produktu nie jest odporna na długotrwałe działanie silnych kwasów i zasad (kwasu solnego, fosforowego, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, nadtlenku wodoru) ani na krótkotrwałe działanie kwasu fluorowodorowego. Substancje te mogą znajdować się w składzie niektórych środków czyszczących dostępnych na rynku, dlatego ważne jest, by czytać skład produktów i stosować do czyszczenia tylko zalecane produkty.
  1. Aglomarmury są także materiałami miękkimi. Mają niską odporność na zarysowania i  uszkodzenia mechaniczne.  Zbyt duże dynamiczne ich obciążanie punktowe może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego produktu. Należy unikać uderzeń spowodowanych przez narzędzia spadające z wysokości lub innych ciężkich przedmiotów spadających na powierzchni lub krawędzie produktu. Ciężkie przedmioty mogą doprowadzić od pęknięć i trwałego zniszczenia produktu. Nie wolno siadać ani stawać na blatach. Nie należy także obciążać blatów poprzez stawianie na nich ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i mechanicznego nacisku.