KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,                                              

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy Państwa poinformować o tym, iż dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne.

 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Administratorem danych jest firma GRANITELAND Maciej Małajewicz i Tomasz Chudoment s.c. z siedzibą przy ul. Gdowskiej 8, 32-020 Wieliczka,  REGON: 366745140, NIP: 683 209 36 01
  2. Przetwarzamy dane, które zostały nam przez Państwa podane w trakcie przesyłania do nas formularza kontaktowego oraz podpisywania umowy w naszym biurze. Chcemy podkreślić, że obejmują one minimalny ich zakres, niezbędny do wykonania wyceny i realizacji umowy. Dane te mogą zostać przez Państwa zaktualizowane lub uzupełnione podczas kontaktów z nami w trakcie naszej współpracy.
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim realizacja zamawianej przez Państwa usługi, w tym możliwość kontaktowania się z Państwem, a także udzielanie odpowiedzi na przesyłane do nas zapytania ofertowe. Przetwarzanie Państwa danych niezbędne jest również do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, dla celów podatkowych i rachunkowości.
  4. Informujemy, że teren firmy GRANITELAND objęty jest monitoringiem, stosowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące. Państwa wizerunek przetwarzany będzie tylko do realizacji wyżej wymienionych celów.
  5. Państwa dane przekazywane będą tylko podmiotom, które działają na nasze zlecenie w ramach realizacji usługi (np. firmy kurierskie, transportowe, biuro księgowe, kancelaria awokacka) oraz organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
  6. W każdej chwili możecie Państwo zaktualizować dane, żądać do nich dostępu lub do ich usunięcia.
  7. Państwa dane będziemy przechowywać, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, a także do czasu przedawniania roszczeń tj. nie więcej niż 10 lat od dnia zakończenia umowy.
  8. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych, w każdej chwili możecie się Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@graniteland.pl.

Z poważaniem,
GRANITELAND s.c.
Maciej Małajewicz i Tomasz Chudoment