Sposoby wprowadzania preparatów w przestrzeń porową

Impregnacja kamienia – sposoby

Środki silikonowe do impregnacji materiałów budowlanych są roztworami co zapewnia ich łatwe wprowadzanie w przestrzeń porową. Znanych jest wiele sposobów wprowadzania silikonów w przestrzeń porową kamieni. Dla obiektów usytuowanych na zewnątrz ważne jest, aby hydrofobizację przeprowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody. Temperatura musi być zawsze dodatnia choć w zależności od konkretnego preparatu zakres temperatur się zmienia. Zazwyczaj musi mieścić się ona w przedziale od 50°C do 300°C. W przypadku impregnacji obiektów wewnątrz budynków warunek ten w zasadzie w każdym przypadku jest spełniony. Jeżeli na kamieniu występują niebezpieczne sole koniecznie należy wykonać ich analizę ilościową. Wysokie stężenie soli, a zwłaszcza chlorków, azotanów i siarczanów prowadzi do poważnych szkód w materiale, którym nie można zapobiec wykonując hydrofobizację. Ważne też jest, aby przed przystąpieniem do impregnacji przeprowadzić odsolenie obiektów w razie konieczności. Wszelkie usterki budowlane jak np. rysy, wadliwe złącza należy przed zabiegiem usunąć. Należy zagwarantować, żeby woda i rozpuszczone w niej szkodliwe sole nie dostawały się za strefę zahydrofobizowaną, ponieważ mogłoby to prowadzić do szkód mrozowych, odspojeń i rozsadzania przez sole. Ważnym elementem przed impregnacją jest dokładne oczyszczenie kamienia, czyli doprowadzenie do otwarcia kapilar i porów, przez usunięcie zanieczyszczeń. Pozostałości środków czyszczących (np. detergentów) należy dokładnie spłukać, ponieważ zmniejszają one skuteczność hydrofobizacji.

Hydrofobizacja może być czynnością profilaktyczną lub konserwatorską, wykonywaną zawsze po ukończeniu wszystkich innych, m.in. z tego względu, że na utworzonej błonie trudne jest utrzymywanie się innych materiałów.

Najprostszą metodą hydrofobizacji kamienia jest nanoszenie preparatu za pomocą pędzla lub wałka. Nie jest to zła metoda ale czasochłonna. Trzeba zwracać uwagę, aby powierzchnia kamienia była dokładnie i równomiernie nasączana. Aby unikać przy takiej metodzie problemów z wprowadzeniem zbyt małej ilości środka impregnującego, należy pracować ciągle, dobrze nasączonym narzędziem, nanosząc go dokładnie tylko na małe odcinki obiektów. Stosowana jest zazwyczaj na drobnych elementach obiektów albo w takich miejscach gdzie nie można dotrzeć inną metodą. Najczęściej stosowanym sposobem impregnacji jest natryskiwanie preparatu przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Rozróżniamy dwie grupy metod: impregnacja swobodna i pod ciśnieniem. Pierwsza z nich polega na swobodnym przepływie środka impregnującego w głąb kamienia. Należy przy tej metodzie zwracać uwagę, aby dysza urządzenia była prowadzona poziomo w stosunku do elewacji kamiennej, bez odrywania jej od muru, aby nie zostawić miejsc niezaimpregnowanych. Rozprowadzenie środka można wspomóc przy pomocy pędzla lub szczotki. Podobnie przebiega natryskiwanie pod ciśnieniem, z tym że nie nadaje się do każdych powierzchni, stosuje się ten typ impregnacji jedynie przy bardziej odpornych skałach, gdzie pojedyncze składniki nie będą narażone na wymycie pod wysokim ciśnieniem. Środki impregnujące można również nanosić na obiekty poprzez zanurzenie ich w preparacie hydrofobizującym. Metoda ta sprawdza się głównie w przypadku rzeźb o niedużych rozmiarach wykonanych z kamienia, które można swobodnie zanurzyć w środku impregnującym. Środek hydrofobizujący niezależnie od metody należy nanosić na obiekt przynajmniej dwa razy.

Po impregnacji należy w miarę możliwości chronić skałę przynajmniej kilka godzin przed deszczem. Silny wiatr i nasłonecznienie również niekorzystnie wpływają na świeżo naniesiony środek, mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na głębokość wchłaniania się impregnatu.

Realizujemy wszystkie typy zleceń, począwszy od drobnych zleceń, nie przekraczających 1 m2 do dużych inwestycji publicznych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie budowlanych usług kamieniarskich takich jak :

  • blaty kamienne
  • blaty kuchenne
  • parapety
  • schody
  • posadzki
  • ściany
  • elewacje
  • montaż kamienia

Proponujemy również usługi związane z doborem odpowiedniego kamienia i doradztwem związanym z kamieniem naturalnym.